Αγαπητοί Φίλοι και Συμπατριώτες,
Με την πρωτοβουλία Φίλων Μπονταϊτών, οι οποίοι λείπουν πολλά χρόνια στο εξωτερικό, είναι καλεσμένοι όσοι από εσάς θέλουν και μπορούν, ιδιαιτέρως αυτοί που είναι άνω των 60 ετών, να είναι στο Χωριό μας το πρώτο Σαββατοκύριακο 4 και 5 του Αυγούστου.Ο σκοπός της συνάντησης είναι να βρεθούμε οι παλαιότεροι να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια και να ξυπνήσουμε τις αναμνήσεις μας.