Όπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο Παλαιοπυργιωτών Αττικής η ετήσια συνέλευση των μελών θα πραγματο ποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2019